Dự án Chợ Chợ Lầu - Bắc Bình

Dự án Chợ Chợ Lầu - Bắc Bình

Ngôi chợ truyền thống mang tên Chợ Lầu độc đáo trùng với tên địa phương thị trấn Chợ Lầu Xem tiếp
Công trình Quốc lộ 60 - Tỉnh Trà Vinh

Công trình Quốc lộ 60 - Tỉnh Trà Vinh

Một vài hình ảnh về Công trình Quốc lộ 60 - Tỉnh Trà Vinh Xem tiếp
Công trình Kênh Long An

Công trình Kênh Long An

Một vài hình ảnh về công trình Kênh Long An Xem tiếp
Kênh Phan Dũng

Kênh Phan Dũng

Một vài hình ảnh về công trình Xem tiếp
Phan Đình thi công đường bộ

Phan Đình thi công đường bộ

Một vài hình ảnh về công trình Xem tiếp